ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สมุนไพรนกเขน MAGPIE HERBS

กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

*จำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่อกล้วยราคาส่ง = 200 ต้น ขึ้นไป

2 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย