ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์สมุนไพรนกเขน MAGPIE HERBS

     
ขณะนี้ทาง ศูนย์สมุนไพรนกเขน มีพืชที่อยู่ในขั้นตอนการขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ บอนสี กล็อกซีเนีย กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ กล้วยไข่พระตะบอง กล้วยเล็บมือนาง กล้วยน้ำว้า กล้วยเทพพนม กล้วยเทพรส กล้วยร้อยหวี กล้วยสาวกระทืบหอ กล้วยหักมุก และไม้ประดับชนิดอื่น ๆ อีกไม่นานจะนำออกจากขวดและอนุบาลต้นกล้าเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป
 

หากลูกค้าท่านใดต้องการต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องสั่งล่วงหน้าหลายเดือน เนื่องจากทางห้องทดลองต้องวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม อีกทั้งพืชแต่ละชนิดมีระยะเวลาที่ใช้ในการเติบโตในห้องปฏิบัติการไม่เท่ากัน 


       สนใจอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการรับเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ คลิกที่นี่

       ดูภาพตัวอย่างการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และอนุบาลกล้าไม้ คลิกที่นี่ ค่ะ